بازی های روز دنیا

بازی بازی بازی

نمونه سوال درس جغرافیا سال دوم راهنمایی

نمونه سوالات مربوط به جغرافیای دوم  ................

1- عبور خط استوا از قاره آفریقا چه تاثیری بر آب و هوای این قاره دارد؟

الف : باعث اعتدال آب و هوای قاره آفریقا شده        

 ب:    باعث گرم شدن  آب و هوای قاره آفریقا شده 

ج: باعث سرد بودن آب وهوای آفریقا شده است       

 د: باعث سرد و و گرم  بودن آب و هوای قاره آفریقا شده              

2- به چه علت آب و هوای قاره آفریقا  گرم است؟

الف: زیرا خط استوا از مرکز آن عبور کرده        

ب: زیرا باران زیاد می بارد  

ج : به علت تابش مستقیم خورشید 

د:  مورد الف و ج

3- پوشش گیاهی قاره آفریقا به چه عواملی بستگی دارد ؟

الف : آب و هوا – و میزان ریزش باران          

ب: به گرمی  هوا

ج: به سرد بودن هوا                              

 د: به پوشش گیاهی

4- قاره آفریقا در میان چه اقیانوسهایی واقع شده است ؟

الف : هند- آرام          

 ب: هند – عمان     

  ج: اطلس - هند       

 د: اطلس – عمان

5- معمولا فرونشست زمین در قاره آفریقا باعث بوجود آمدن چه عارضه ای شده است ؟

الف : بوجود آمدن دریاچه      

  ب: ایجاد کوهستان       

  ج: قله          

  د: هرسه مورد

6- قله های مهم آفریقا کدام است  ؟

الف: البرز – کلیمانجارو      

  ب: کلیمانجارو – کنیا       

 ج:  کنیا-  البرز     

 د: هیمالیا – البرز

7- تنها چین خوردگی مهم آفریقا چه نام دارد؟ و در کدام قسمت این قاره واقع شده ؟

الف : کنیا – شرق    

 ب: کلیمانجارو – شمال شرقی   

 ج: کوههای اطلس- غرب     

 د: کوههای اطلس – شمال غربی

8- در قاره آفریقا چند نوع آب و هوا حاکم است ؟ نام ببرید

9- پوشش گیاهی آفریقا به ...........بستگی دارد.

10- بیابانهای آفریقا را نام ببرید ؟ 

 

11- چراکناره های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی مناسب نیست؟

 12 مهمترین کشورصنعتی آسیا چه نام دارد ؟

13- پوشش گیاهی مجاورت خط استوا چگونه است ؟ 

 

14- آفریقای سبز به کدام قسمت از آفریقا گفته می شود؟

15 – رودهای مهم آفریقا را نام ببرید


نمونه سوال بعدی:

مهمترین کشور صنعتی آسیا کدام مورد زیر است؟   5/0

الف: چین ()                 ب: تایوان ()                 ج: کره ()                 د: ژاپن()

2 ناحیه پرجمعیت آفریقا را با علامت× مشخص کنید.  5/0

الف : صحرای بزرگ آفریقا ()              ب: دره رود نیل ()            ج: بیابان کالاهاری ()            د: همه موارد  ()

3 طویل ترین رود اروپا ........................ است.   5/0

4 بزرگ ترین شهر و مفر سازمان ملل متحد در ................... قرار دارد.  5/0

5 مهم ترین محصول کشاورزی استرالیا در درجه اول گندم است   . 5/0  ص ()               غ ()

6 به سرزمین هایی که از انباشته شدن آبرفت ها در دهانه رودها به وجود می آید جلگه می گویند.   5/0    ص ()                              غ ()

7 چهار فلات آسیا را از غرب به شرق نام ببرید.  1

8 بادهای باران آور آسیا کدامند؟ بنویسید.  5/1

9 دو مورد از عوامل طبیعی در پراکندگی جمعیت را بنویسید.   1

10 گسل چیست؟  1

11-  چه عواملی از افزایش جمعیت در قاره آفریقا جلوگیری کرده است؟(سه مورد)  5/1

12 منظور از اوراسیا چیست؟  1

13 چهار رود از رودهای اروپا را بنویسید.  1

14 پرجمعیت ترین نواحی اروپا کدام مناطق هستند؟  1

15 در قاره آمریکا دو فرهنگ متفاوت وجود دارد آن دو را بنویسید.  1

16 دو عامل پیشرفت و توسعه قاره آمریکا شمالی را بنویسید.  1

17 اقیانوسیه به کجا گفته می شود؟  1

18 دو بندر مهم صنعتی در استرالیا را نام ببرید.  1


19 آیس برگ  چیست ؟  1

20 نام موارد خواسته شده روی نقشه را بنویسید.

1 رود                2 مدار                    3 سد

4 دریا                 5 اقیانوس               6 - جزیره

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:28  توسط شریفی  |